ТИМЕКС ТРЕЙД ООД

Внос, износ и производство на естествени и изкуствени обвивки за колбаси

Говежди обвивки
 
Говежди обвивки
Естествени говежди обвивки за колбаси
Овчи обвивки
 
Овчи обвивки
Естествени овчи обвивки за колбаси
Свински обвивки
 
Свински обвивки
Естествени свински обвивки за колбаси